om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Paketerbjudande för
sammanläggningsavhandlingar

 

Avhandlingar och uppsatser

information för studenter, doktorander

och forskare.

Formfaktorns skrivtips

– hur du förbereder ditt manuskript

för sättning och tryckning.

Tips på böcker och länkar

om att skriva vetenskapliga texter

Bokformat

Tryckning

 

 

Att göra boken själv – problem som kan uppstå

Texten finns ju redan i datorn –
det är väl bara att snygga till den?

När du skall utforma din bok är det många frågor som du måste ta ställning till: Hur skall det se ut? Hur stora marginaler bör jag ha? Vilka typsnitt skall jag använda? Varför hoppar ibland hela textrader till nästa sida när jag skriver ut, fast det ser rätt ut på skärmen? Varför försvinner alla mina specialtecken (matematiska, grekiska, grader etc.) när jag flyttar texten till ett layout-program? Hur ska datafilen se ut för att tryckeriet ska kunna använda den? Hur monterar jag tidigare arbeten i texten? Kan jag använda en PDF-fil av min artikel? Hur gör jag bokomslaget? Hur bred ska bokryggen vara om boken har x antal sidor?

Ordbehandlingsprogram

Ordbehandlingsprogram som Word är strålande program – för ordbehandling. Det är perfekt för manusarbetet, men inte för typografi och layout. Det innehåller inte de redskap och inställningsmöjligheter som ett riktigt layoutprogram har, och fungerar inte särskilt bra när du skall skicka texten till ett tryckeri. Hur noggrant du än har gjort ditt jobb så är det nästan alltid något – ofta ganska mycket – som tryckeriet måste rätta till innan filen går att trycka, något som de tar ordentligt betalt för.

De typsnitt du själv har på din dator (som t.ex. följer med installationen av Word) är oftast TrueType. Dessa typsnitt fungerar inte att trycka, utan du behöver en PostScript-variant av typsnittet. Om du har använt TrueType i ditt dokument måste tryckeriet ersätta det med PostScript, något som kan ge problem eftersom de sällan är helt identiska i storlek, vilket kan göra att hela texten flödar om så att hela ditt arbete med att sidbryta måste göras om. Det kan alltså bli ganska dyrt i slutändan att göra arbetet själv.

Ett annat problem är att de bilder du monterar in får fel upplösning så att de inte blir snygga i tryck (de blir gryniga eller taggiga), eftersom Word inte är bra på att hantera bilder och tar bort information ur bildfilen.

Men vi har ju en mall att följa

En del institutioner har Word-mallar där radlängd, marginaler, typsnitt och typsnittsstorlek för brödtext, citat och rubriker är angivna. Problemet är att dessa oftast är i formatet A4 som sedan är tänkt att förminskas ned till A5 eller något annat format. Du ser alltså inte hur slutresultatet kommer att bli, och luras därmed att sätta för smått och för tätt eftersom det som kommer att se bra ut i mindre format ser väldigt stort och märkligt ut i A4. Mallen är dessutom sällan professionellt formgiven, och har oftast alldeles för långa rader och för små radavstånd för att vara snygg och lättläst. (Om en rad är längre än ca 60 nedslag blir det svårt för ögat att snabbt hitta nästa rad, vilket gör texten tungläst.)

Men jag har PageMaker/InDesign/Quark XPress

Det ökar givetvis chansen att tryckeriet kan hantera din fil. Men det krävs fortfarande specialkunskaper för att använda programmen rätt. Typografi är en nästintill osynlig konst, för när det görs rätt så märker man den inte, dess roll är att lyfta fram texten. Det är först när någon del saknas som det märks – texten känns konstig, stel, tråkig och tungläst utan att man kanske riktigt kan sätta fingret på vad det är som är fel.

Ett professionellt intryck

För många är avhandlingen den enda bok de kommer att skriva. Den har tagit många år, och kostat mycket tankemöda att skriva, och den kommer att följa dig under din karriär. Du vill säkert att boken skall skall hålla samma höga professionella nivå som innnehållet. Du är specialist på ditt område, låt någon som är specialist på typografi göra boken åt dig.

Boktips

Om du fortfarande är fast besluten att själv utforma din avhandling skulle jag vilja rekommendera att du som minimum läser Christer Hellmarks Typografisk Handbok och gärna också AWE Sättningsregler av W. N. Lansburgh.

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se