om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Tips på böcker och länkar om
att skriva vetenskapliga texter

 

Böcker på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Svenska skrivregler

Länkar på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Noter och referenser

Att skriva god svenska

Böcker och länkar på engelska

Stilmanualer

Noter och referenser – översikter

Att skriva god engelska

Ordböcker

Om konsten att bli publicerad...

Övrigt

Stilmanualer

Engelska och amerikanska förlag och tidskrifter är normgivare inom området för bibliografiska referenser. Till standardverken hör:

Oxford Style (fot- eller slutnoter) – vanligast inom humaniora

Oxford-systemet används inom historia, juridik och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många icke-publicerade källor. Systemet med noter och notapparat beskrivs utförligt i Chicago Manual of Style

 

The Chicago Manual of Style

Univ of Chicago Press, 1993 (14th ed.)

Mycket ofta citerade och omfattande skriv- och sättningsregler främst för engelska men även med avsnitt om andra språk.

The Chicago Manual of Style

Läs Chicago Manual of Style FAQ

Tutorial från Writing@CSU, Colorado State University

 

Turabian, Kate L.

A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations

Univ of Chicago Press, 1996 (6th ed.)

”For close to sixty years Kate L. Turabian's Manual for Writers has offered comprehensive and detailed guidance to authors of research papers – term papers, theses, and dissertations.”

A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations

 

Harvard Style (författare, årtal) – vanligast inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Många institutioner säger sig använda detta system. Det finns dock inget officiellt Harvard system, dvs. det finns ingen stilguide eller handbok.

Harvard-stil för referenser används ibland som beteckning för en komprimerad variant av modellen ”författare-årtal”. Författarens namn och årtal anges i texten, liksom inom APA-stil. I referenserna utesluts botstaven p. (pp.) eller i svenskan s. (ss.) och inget komma skrivs ut efter författarnamnet. Litteraturlistan kan följa APAs modell.

 

Publication Manual of the American Psychological Association

American Psychological Association, 2001 (5th ed.)

www.apastyle.org

Läs APA Style.org FAQ

APA Tutorial från Writing@CSU, Colorado State University

APA Style – Royal Windsor Society for Nursing Research

Snabbguide till APA Style, med tillstånd av Dr. Abel Scribe

APA Crib Sheet

 

Joseph Gibaldi

MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing

Modern Language Association of America, 1998, 2nd edition

”Since its publication in 1985, the MLA Style Manual has been the standard guide for graduate students, teachers, and scholars in the humanities and for professional writers in many fields.”

MLA Tutorial från Writing@CSU, Colorado State University

A Guide for Writing Research Papers based on Modern

Language Association (MLA) Documentation

Capital Community College, Hartford, Connecticut, USA

 

MHRA Style Guide

Modern Humanities Research Association, 2002

www.mhra.org.uk

MHRA Style Guide kan laddas ned gratis här

 

Vancouver Style (numrerade noter) – för medicinsk litteratur

The Vancouver Group heter numera ICMJE – International Committee of Medical Journal Editors. Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt och finns på ICMJEs site.

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals

www.icmje.org

Vancouver guidelines –Royal Windsor Society for Nursing Research

 

CBE-Style – naturvetenskaper

The Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers

Council of Biology Editors (CBE), 1994 (6th ed.)

The Scientific Style and Format Guide (7th edition, in progress) is published by The Council of Science Editors (the CSE). The CSE was originally called The Council of Biology Editors (the CBE) so you might hear this style referred to as “The CBE Style”.

“The book recommends both general and scientific publication style and formats for journals, books, and other types of publications. The section “Special Scientific Conventions” covers every major scientific discipline from the electromagnetic spectrum to viruses to astronomy. Because both American and British preferences are included, the manual can be used by authors submitting papers to both US and international journals published in English and to settle disputes over international usage. It is the most up-to-date, authoritative reference of its type available.”

www.councilscienceeditors.org

CBE Tutorial från Writing@CSU, Colorado State University

CBE Style – Royal Windsor Society for Nursing Research

 

Juridik

The Bluebook: A Uniform System of Citation

Cambridge : Harvard Law Review Association (16th ed.), 1996

 

> > > Nästa

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se