om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Tips på böcker och länkar om
att skriva vetenskapliga texter

 

Böcker på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Svenska skrivregler

Länkar på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Noter och referenser

Att skriva god svenska

Böcker och länkar på engelska

Stilmanualer

Noter och referenser – översikter

Att skriva god engelska

Ordböcker

Om konsten att bli publicerad...

Övrigt

 

Att skriva vetenskapliga texter

 

SkriVet – Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar

Site av Rainer Nyberg vid Åbo Universitet, som också skrivit boken

Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet

 

Konsten att skriva och tala
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
” Den ursprungliga versionen av denna skrift tillkom läsåret 1995/96 genom ett fruktbart samarbete mellan docent Gertrud Pettersson vid Institutionen för nordiska språk och lärarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. I den nu föreliggande 1999 års upplaga har texten omarbetats och utökats på flera ställen.” Både i HTML-format, och som pdf.

 

Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser
Artikel i pdf-format, skriven av Sven-Åke Hörte, Luleå tekniska universitet. (Finns ganska långt ned på sidan) Ur förordet: "De frågeställningar som jag utgått från är främst sådana som förekommer i rapporter och uppsatser medsamhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga inriktningar"

 

Granskning av manus till uppsatser, artiklar och avhandlingar: En checklista
Artikel i pdf-format, skriven av Sven-Åke Hörte, Luleå tekniska universitet. (Finns ganska långt ned på sidan) Ur förordet: ”Den modell till granskning av manus som här föreslås avser främst manus till vetenskapliga arbeten inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet, där forskningsfältet definieras på ett brett sätt. […] Checklistan kan användas av författaren för att kontrollera om det egna manuset har brister som bör åtgärdas innan manuset publiceras.”

 

Uppsats-PM i historia

av Peter Aronsson, Växjö universitet

”Denna handledning är tänkt som en bas, en första orientering och en stomme i det fortsatta arbetet med att skriva uppsatser i historia. Här föreslås en standard för disposition, referenslistor och notsystem. För den som vill söka alternativa framställningssätt ges en del litteraturtips fortlöpande i texten.”

 

Uppsatsarbete inom Samhällsvetenskap

Studentinfo, Handboken, Högskolan i Halmstad.

Finns också att ladda ned som pdf-fil på samma sida.

 

Att skriva uppsats

av Torsten Ehrlow, Bengt Kjöllerström och Paul Lindström vid CITU, Lunds Universitet.

 

Att skriva en rapport

Lars Anderberg, avd för teknisk och vetenskaplig information, Lunds Universitet.

 

Rapportskrivning – en introduktion

Av Torbjörn Löfqvist, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Fysik. ”Skriften är tänkt att ge grunderna i rapportskrivningens svåra hantverk så att man snabbt skall komma igång med skrivandet och ger en kortfattad introduktion till hur man hanterar text, ekvationer, figurer och referenser.”

 

> > > Nästa

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se