om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Tips på böcker och länkar om
att skriva vetenskapliga texter

 

Böcker på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Svenska skrivregler

Länkar på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Noter och referenser

Att skriva god svenska

Böcker och länkar på engelska

Stilmanualer

Noter och referenser – översikter

Att skriva god engelska

Ordböcker

Om konsten att bli publicerad...

Övrigt

 

Noter och referenser

 

Informationskompetens: självstudier på nätet – Citering och referenser

Lunds universitetsbibliotek.

Innehåller bland annat utformning av bibliografiska referenser för olika typer av publikationer.

 

Att skriva bibliografiska referenser

av Thomas Hedman, Umeå universitetsbibliotek.

En artikel med anvisningar om hur man skriver referenser enligt svensk standard.

 

Att ange källa, skriva citat och noter

– en introduktion till Harvardsystemet

av Eli Bytoft-Nyaas, kontaktbibliotekarie, Högskolan i Borås.

 

Att skriva referenser till dokument hämtade från Internet

av Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek.

 

Att skriva god svenska

www.skrivskolan.com har kurser för olika typer av skrivande, bland annat en som heter korrekt svenska.

 

> > > Nästa

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se