om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Tips på böcker och länkar om
att skriva vetenskapliga texter

 

Böcker på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Svenska skrivregler

Länkar på svenska

Att skriva vetenskapliga texter

Noter och referenser

Att skriva god svenska

Böcker och länkar på engelska

Stilmanualer

Noter och referenser – översikter

Att skriva god engelska

Ordböcker

Om konsten att bli publicerad...

Övrigt

 

Att skriva vetenskapliga texter

 

Rainer Nyberg

Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet

Studentlitterartur, 2000

ISBN: 9144010001

 

Jarl Backman

Rapporter och uppsatser: Hur man söker, skriver och läser vetenskapliga dokument

Studentlitteratur, 1998

ISBN: 9144004176

 

Bob Engelbertsson & Lynn Karlsson

Seminarieuppsatsen: En genomgång av formella krav

Uppsala: Uppsala Papers in Economic History, Basic Reading No 5. 4e uppl. 1996

 

Johannesson & Skunke

Lathund för doktorander och uppsatsförfattare

Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst., 1995

 

Tore Frängsmyr

Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare

Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Uppsala universitet Skrifter Nr 4, 1987

 

Johan Asplund

Avhandlingens språkdräkt

Förlaget Korpen, 2002

Det här är en bok som i första hand handlar om att skriva olika slags facklitteratur eller vetenskaplig prosa. Men den som skriver skönlitteratur har också mycket att hämta.Johan Asplund är professor vid Lunds Universitet.

Bokförlaget Korpen

 

> > > Nästa

 

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se