om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Notsystem och referenser

 

För mer information se även Tips på böcker och länkar om att skriva vetenskapliga texter.

Det finns tre grundläggande sätt att referera till källor i texten. Det sätt som är lättast för författaren är det s.k. ”författare-årtal” systemet, även kallat Harvardsystemet, där författarens namn och årtalet anges inom parantes i texten, och referenslistan (källförteckning, litteraturlista) ordnas alfabetiskt efter författarens namn.

I fotnotssystemet, även kallat Oxfordsystemet, används en upphöjd siffra som markör i texten, och fullständiga bibliografiska referenser lämnas i fotnoten (eller slutnoten) första gången en referens nämns. Litteraturlistan ordnas alfabetiskt efter författarens namn.

I det tredje systemet, numrerade referenser, även kallat Vancouversystemet, numreras referenserna i den ordning de förekommer i texten, och referenslistan ordnas i samma nummerordning. Om samma källa nämns flera gånger i texten återanvänds den siffra som källan fick första gången den nämndes. Referenssiffran i texten kan skrivas upphöjd, inom hakparantes [1] eller vanlig parantes (1).

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se