om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Utformning

 

  • Ny rad. Skriv texten löpande och låt ordbehandlaren avgöra när texten skall ”rinna över” till nästa rad. Radretur (enter, return) används bara i två lägen: vid nytt stycke (en retur) och om man vill ha en blankrad i den färdiga texten (två returer, se Blankrad nedan).

  • Nytt stycke markeras med tab-indrag på första raden. Använd inte blankrad eller ett eller flera mellanslag för att markera nytt stycke.

  • Blankrad. När du verkligen vill ha en blankrad mellan två stycken (t. ex. för att markera att texten byter ämne), skriv <blankrad> på en egen rad mellan styckena.

  • Nytt stycke efter rubrik skall vara utan indrag på första raden.

  • Se till att hela texten är i läget Normal. Använd inte egna formatmallar för att formatera texten, utan håll den så enkel som möjligt. Enda undantaget är de automatiska format som Word lägger till när man använder fotnotsfunktionen, de är OK. (Använder du egna format måste jag bara lägga tid (=pengar!) på att ta bort dem innan jag kan arbeta med texten.)

  • Rubriker. Använd Words format/style (Heading1, Heading 2, Heading 3 etc.) för de olika rubriknivåerna. Om du inte använder formatmallarna, var noga med att skilja de olika rubriknivåerna åt genom att göra dem olika stora och använda fetstil och kursiv, med två blankrader över och en under. UNDVIK VERSALRUBRIKER (stora bokstäver). Du kan också markera de olika rubriknivåerna genom att skriva <A>, <B>, <C> etc. i början av varje rubrik.

  • Formatering av referenser. Försök inte att för hand formatera referenserna med tabbar och radreturer. Det är bättre att du inte formaterar referenserna alls, dvs. skriv dem som du skriver normal löpande text, med nytt stycke för varje nytt namn. Naturligtvis går det bra att lägga in referenser från Endnote och liknande program.
        Observera att interpunktionen och ordnandet av de bibliografiska referenserna skiljer sig något åt mellan de olika varianterna. I de flesta stilar och varianter skall bokens eller tidskriftens titel kursiveras (använd inte understrykning, det är en kvarleva från skrivmaskinernas tid).

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se