om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Tidsplan

Tabellen nedan visar vad som erfarenhetsmässigt kan betecknas som normal produktionstid för en avhandling på ca 200 sidor. Underskatta inte den tid du själv kan behöva för att kontrollera texten.

Har forskningen fått ta sin tid borde rimligen även tid finnas för det tekniska utförandet.

Normal produktionstid för avhandling


Delmoment

Antal

veckor


Sättning

Jag arbetar snabbt, men du måste

ha tid till korrekturläsning och

ändringar, sådant tar tid!

 

 

2–4

 

Tryckning

 

2

Spikning

(3 veckor och 3 dagar före

disputation, plus några dagar för

strulmån och inlämning till UB)

 

 

4

 

 


Totalt

 

8–10


En inte helt ovanlig situation är den att doktoranden eller handledaren vill ”pruta” på tidsplanen, vilket inte sällan resulterar i att både du och jag (och tryckeriet) får svårt att hålla planen. Det blir stressigt och i sämsta fall irriterat i slutfasen och ger många gånger en sämre slutprodukt.

Det är bättre att lägga in även sättning och tryckning i den totala tidsplanen för avhandlingen. Se gärna till att du har några dagars extra tidsmarginal (ifall något hänger upp sig) och glöm inte att du skall anslå (spika) avhandlingen senast tre veckor före disputationsdagen.

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se