om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Bibliografiska referenser

Det finns en svensk standard (SS 038207) som anger hur man skriver bibliografiska referenser. Den är baserad på den internationella motsvarigheten (ISO 690). Det förekommer dock många olika varianter av hur man återger referenser. Vetenskapliga tidskrifter och förlag har ofta sin egen standard för hur referenser skall utformas. Vad gäller tidskrifter så finns anvisningar vanligtvis tillgängliga på dess hemsida.

På nästa sida finns en översikt över de vanligaste varianterna av de olika systemen. Observera att interpunktionen och ordnandet av de bibliografiska referenserna skiljer sig något åt mellan de olika varianterna. I de flesta stilar och varianter skall bokens titel (motsv.) kursiveras (använd inte understrykning, det är en kvarleva från skrivmaskinernas tid). Det viktigaste är inte vilken stil eller variant man väljer, utan att den används konsekvent i hela arbetet.

Elektroniska referenser (information från internet) är ännu ganska nytt, och det finns ingen fastställd praxis för hur de skall refereras. På sidan Tips på böcker och länkar om att skriva vetenskapliga texter finns en del länkar som berör detta.

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se