om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Avhandlingens struktur

 

 • Dedikation kan man ha om man vill. En del väljer att ha ett kort citat här.

 • Abstract, skall normalt vara max 250 ord. Abstractet skall finnas på dokumentbladet som kan ligga löst eller bindas in i boken, men kan också komma före texten.

 • Keywords skall också finnas på dokumentbladet. De är viktiga för att avhandlingen skall kunna hittas vid sökningar i olika databaser.
 • Papers. I en sammanläggningsavhandling som består av flera papers och en kappa skall det finnas en förteckning över de papers som ingår i avhandlingen, i vilken tidskrift de är publicerade, eller om de är submitted eller accepted for publication.

 • Förkortningar och symboler. Om förkortningar eller symboler används i texten är det en god idé att ha en lista med förklaringar.

 • Innehållsförteckning. Tänk noga igenom hur många rubriknivåer du behöver i texten, och hur många nivåer som skall finnas med i innehållsförteckningen. Ofta räcker det med två nivåer i innehållsförteckningen, maximalt tre. En alltför detaljerad innehållsförteckning gör det ofta svårare att hitta det man söker, och det ser lite konstigt ut med en innehållsförteckning på tre sidor till en avhandling på omkring hundra sidor!

 • Texten. En grundläggande kapitelstruktur ser ofta ut såhär:

  • Introduktion och mål
  • Teoretisk bakgrund
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Slutsatser
  • Populärvetenskaplig sammanfattning
  • Tack/AcKnowledgements
  • Referenser
  • Appendix (Papers)
 • Tack/Acknowledgements kan komma after texten, eller före. Det är personligt hållet, men undvik att bli alltför privat.

 • Referenser kan utformas på olika sätt. Ta reda på vilket referenssystem som används inom ditt ämne, och håll dig till det konsekvent! Försök använda samma system i både kappan och papers.

 • Appendix. Som appendix sist i boken kommer papers.

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se