om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Oxford Style (fot- eller slutnoter)

– vanligast inom humaniora
Oxford-systemet används inom historia, juridik och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många icke-publicerade källor. Systemet med noter och notapparat beskrivs utförligt i Chicago Manual of Style.

Modern Humanities Research Association har också en Style Guide, som dessutom kan laddas ned gratis som pdf-fil.

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se