om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Innan du lämnar din text

 

 • Alla delar av manuskriptet måste vara lätta att identifiera. Spara varje kapitel som ett separat dokument. Alla övriga delar av manuskriptet – försättsblad, inledning, referenser, appendix, figurer etc., skall också sparas som separata filer.

 • Använd samma typsnitt i hela manuskriptet. Om du använder ett särskilt typsnitt för specialtecken som inte finns i det vanliga typsnittet (t. ex. Symbol för grekiska tecken), kom ihåg att säga till om det, och gör gärna en lista över de sidor där det förekommer. Om du inte kan hitta det korrekta tecknet, skriv in det för hand i utskriften, skriv det även tydligt i marginalen tillsammans med sitt namn (t. ex., stort Delta) och påpeka det i ditt följebrev.

 • Skriv texten vänsterställd, inte med rak högerkant (dvs. inte marginaljusterad).

 • Inga avstavningar. Skriv texten utan avstavningar, kolumnrubriker (sidhuvud/sidfot) etc. Om ordbehandlingsprogrammet har en funktion för automatisk avstavning – stäng av den.

 • Numrera sidorna, men se till att var sida har ett unikt nummer så att de inte kan förväxlas. Numrera således antingen efter kapitel (kap. 1, s. 57) eller genomgående genom hela manuskriptet ( så att kap. 3 börjar på t. ex. sidan 98 och inte på sidan 1).

 • Figurer och tabeller. Ange i texten var figurer, tabeller, bilder etc. skall placeras genom att skriva figurens/tabellens nummer inom hakparanteser [placera fig. 3 här]. Observera att figurer och tabeller numreras löpande, oberoende av varandra. Lägg inte in figurer och tabeller i texten! Gör separata dokument med tabeller och figurer och bifoga en utskrift av alla figurer tillsammans med utskriften av ditt manuskript. Gör också en separat numrerad lista (i samma ordning) över bild/figurtexter.

 • Fotnoter. Använd ordbehandlingsprogrammets automatiska fotnotsnumrering om du använder löpande numrerade fotnoter enligt Oxfordsystemet. Ändra inte på inställningarna, utan använd dem ”som de är.”

 • Glöm inte:
  spikblad (abstract)
  omslagstext (skall det vara text på baksidan?)
  eventuell dedikation
  ISBN (fås från Kungliga Biblioteket i Stockholm)
  ISSN om avhandlingen ingår i en serie,
  och förteckning över andra titlar i serien

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se