om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Några praktiska skrivregler

 

 • Rubriker. Undvik om möjligt långa rubriker, de skall helst få plats på en rad. Långa rubriker är svårlästa och ser fula ut i den färdiga boken. Ingen punkt efter rubrik!
      Kapitel och underrubriker kan numreras, men med undantag för matematisk text så är det oftast bättre att låta bli.

 • Mellanslag. Skriv inte flera mellanslag i rad, inte heller efter punkten som avslutar en mening! (Det är korrekt med två mellanslag efter punkt på skrivmaskin, men blir helt fel på dator och i tryckt text.)

 • Citattecken används vid kortare citat. Använd typografiskt riktiga citattecken ” ” och apostrofer ’ ’ (inte tumtecken " ", ' ' ). I engelsk text används omvända citationstecken ( “ ” ) och apostrofer ( ‘ ’ ).

 • Citat. För citat som är längre än tre–fyra rader, skriv citatet med en mindre grad, utan indrag och med en blankrad över och under.

 • Utelämningspunkter … bör om möjligt slopas i början och vid slutet av ett citat. När de används, använd helst det korrekta tecknet för dem (alt+punkt) istället för tre vanliga punkter.

 • Skilj på bindestreck (divis) - och tankstreck/tilltecken – (minus). Divis används som bindestreck vid avstavning, i sammansatta ord (non-toxic), sammansättningar med siffror (1900-talet) och dubbelnamn (Maj-Britt). Det används också för att markera ett utelämnat sammansättningsled (sön- och helgdagar).
      Minus används som ”pratminus” vid repliker och som tankstreck för att markera avbrott – eller inskjuten sats – (med mellanslag på var sida om). Det används också i betydelsen från–till (s. 2–11, tåget Lund–Göteborg) och mellan namn i författarpar (Sjöwall–Wahlöö) utan extra mellanslag.
      På tangentbordet finns bara bindestrecket. I Word för Windows finns tankstrecket som kortkommando: tryck samtidigt på Ctrl-tangenten och minustecknet på det numeriska tangentbordet. På Mac tryck samtidigt på Alt-tangenten och bindestrecket. Minus kan i manus ersättas av två diviser -- om du inte kan hitta det korrekta tecknet.
      Det finns även ett dubbelt så långt tankstreck, —. Det bör undvikas i svensk text, i engelsk text används det utan mellanslag före och efter.

 • Siffror och numrering. Skriv normalt sett talen 0–12 som bokstäver i stället för siffror. Stora tal över en miljon är lättare att läsa om de skrivs med ordet miljon efter, istället för nollor. I text där talen utgör en viktig del, som redovisning av vetenskapliga resultat, skrivs dock alla sifferuttryck med siffror.
      Decimaler avskiljs i svenskan med kommatecken (15,4%, 0,248 mm) och i engelskan med punkt (15.4%, 0.48 mm).
      Tusental skrivs på svenska med mellanslag, inte punkt (4 500), och på engelska med komma (4,500).
      Måttenheter brukar man skriva med siffror (1 cm, 10 kg). Däremot skriver man ut både siffror och enheter i vanlig text. Man skriver alltså 1 cm respektive en centimeter, beroende på sammanhanget.

 • Sidhänvisningar skrivs s. 124 på svenska och p. 124 på engelska. Gäller det flera sidor skriver man på engelska pp. 124–135 (obs! med minus, inte divis).

 • Förkortningar och symboler. Alla förkortningar skall förklaras första gången de förekommer i texten. Normalt görs detta genom att skriva ut hela ordet/alla orden följt av förkortningen inom parantes.

      systemic inflammatory response syndrome (SIRS)

  Man kan också göra tvärtom: förkortningen följs av förklaringen inom parantes.

      SIRS (systemic inflammatory response syndrome)

  Det räcker alltså inte att förklara förkortningarna i listan över förkortningar!

  En del allmänt accepterade förkortningar och symboler behöver inte förklaras.
      et al. Skrivs alltid kursivt. Observera interpunktionen, alltid punkt efter al.
     n och p bör kursiveras. (n=0,05, p<0,001) De kan skrivas med liten eller stor bokstav, men var konsekvent!
      °C (grader Celsius). Använd gradtecknet på tangentbordet, inte upphöjt och förminskat litet o! Skrivs tätt ihop med intillstående siffror, 10°C, 25,5°C osv.

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se