om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Korrekturläsning

Det är du som har det slutliga ansvaret för korrekturläsning. Korrekturläs noga och rätta alla fel innan du lämnar ditt manuskript. Ändringar och rättelser i texten kostar extra när du lämnat in manuskriptet.

Var noga med stavning, rättskrivning och konsekvens. Det är lättare att skriva konsekvent än att rätta konsekvent. Utgå ifrån att om något kan bli fel, så blir det fel – och se till att allting är korrekt från början. Gör en utskrift med dubbelt radavstånd på papper, och låt någon annan – helst flera andra – läsa korrektur på den. Man blir väldigt lätt blind för sin egen text, man vet vad det skall stå och ser inte vad det faktiskt står.

För att upptäcka enklare stav- och skrivfel kan i de första omgångarna stavnings-kontrollen i ordbehandlingsprogrammet vara bra, men det ersätter inte riktig korrekturläsning.

Det går inte att läsa korrektur på skärmen!

När du så har gått igenom ditt manuskript med luskam och lämnat in det för sättning, då är väl ditt arbete klart? Nej, inte riktigt. Mycket kan hända när man överför en text till ett layoutprogram, och under arbetets gång bör du göra ytterligare korrekturläsning och kontroll av den satta texten, som regel i ett par omgångar. Härtill kommer ofta oförutsedda ändringar, iordningställande av register, postgång fram och åter o.s.v.

Sätt dig med rödpenna i handen och gå igenom texten ord för ord. Gör tydliga och väl synliga korrekturändringar. Var särskilt uppmärksam på s.k. specialtecken: grader, kvadrat, kubik, plus/minus och så vidare.

 

Jag har gjort en pdf-fil med de vanligaste korrekturtecknen och hur du använder dem, som du gratis kan ladda ned.

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se