om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail
 

 

Formfaktorns skrivtips

 

Innan du lämnar din text

Utformning

Några praktiska skrivregler

Avhandlingens struktur

Notsystem och referenser

Bibliografiska referenser

Harvard style

Oxford style

Vancouver style

Korrekturläsning

Bilder

Konstruera figurer

Pappersoriginal

Inlämning

Tidsplan

 

Mer information om stilar och

hantering av referenser hittar

du på sidan Tips på böcker
och länkar om att skriva
vetenskapliga texter.

Harvard style (författare, årtal)

– vanligast inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Många institutioner säger sig använda detta system. Det finns dock inget officiellt Harvardsystem, dvs. det finns ingen stilguide eller handbok.

Harvardsystemet används ibland som beteckning för en komprimerad variant av modellen ”författare-årtal”. Författarens namn och årtal anges i texten, liksom inom APA-stil. I referenserna utesluts bokstaven p. (pp.) eller i svenskan s. (ss.) och inget komma skrivs ut efter författarnamnet. Litteraturlistan kan följa APAs modell.

 • American Psychological Association, APA
  www.apastyle.org
  Används mest inom beteende- och samhällsvetenskaper.

 • Modern Language Association of America, MLA
  www.mla.org
  Används mest inom språk- och litteraturvetenskap. Avviker rätt mycket från APA och Harvard-stil.

 • Harvard-systemet enligt Biblioteket vid Högskolan i Borås
  www.hb.se/bib/harvard/har.html

 

> > > Nästa

 

 

om typografi avhandlingar skrivtips länktips portfolio mail

 

Formfaktorn

Björnstorp 871

24798 Genarp

 

046-126403

070-208 46 85

www.formfaktorn.se